fbpx

Letní tábory

 

 

 

Nejrozšířenějším typem krátkodobých pobytů organizovaných ROTARY INTERNATIONAL v České republice jsou v  současnosti rotariánské tábory. Tyto mezinárodní letní tábory jsou pořádány především v evropských státech, výjimečně pak v zámoří, a to i Kanadě nebo Spojených státech, na Taiwanu nebo v Indii.

Nejčastěji se jedná o 10 až 20 denní pobyty s různorodým zaměřením na sport, kulturu, historii a celkové poznání pořádající země.

Organizaci každého tábora zaštiťuje vždy místně příslušný Rotary klub, nebo více Rotary klubů.

Je obvyklé, že účastníci tábora stráví část svého pobytu na táboře v rodinách organizátorů tábora.

Hlavním záměrem tohoto typu krátkodobých pobytů je rozšířit životní zkušenost mladých lidí tím, že se setkají se svými vrstevníky z jiných zemí s jinou kulturou, historií a stylem života.

Až na výjimky se letní tábory konají v období červen až září. U většiny táborů je pravidlem, že se z jedné země může zúčastnit pouze jeden, max. dva zástupci. Nezbytnou podmínkou účasti na táboru je tedy alespoň částečná znalost anglického jazyka, protože veškerá komunikace organizátorů s účastníky a také komunikace samotných účastníků tábora mezi sebou je vedena v anglickém jazyce.

Základní věkovou skupinu, pro kterou jsou tábory určeny, tvoří středoškolská až vysokoškolská mládež ve věkovém rozmezí od 13 do 25 let. Počet účastníků tábora se obvykle pohybuje mezi 8 – 25 studenty.

Základním pravidlem všech letních rotariánských táborů je, že si účastník sám a na vlastní náklady zajišťuje dopravu do místa konání tábora a zpět. Jeho povinností je dále pojistit se na nemoc, úraz a odpovědnost vůči třetím osobám. Zahraniční organizátoři tábora hradí náklady na ubytování, stravování a programové záležitosti. Drobné soukromé výdaje si hradí každý sám z kapesného, kterým musí být vybaven.

U některých táborů, zejména těch, zaměřených na finančně nákladnější aktivity (jachting, horolezectví, cestování, potápění a pod), vybírá organizující Rotary klub ještě další poplatek.

Rotary Youth Exchange Czechia & Slovakia vybírá od účastníků tábora jednorázový poplatek ve výši 7 250,- Kč, resp. 290,- EUR. Poplatek je vratný v případě, že student si žádný tábor nevybere.

Letní tábory očima jejich účastníků

Národní Park Thy

Surfování bez vln

Vždy jsem chtěl navštívit Skandinávii. Když jsem tedy dostal možnost navštívit Dánsko v rámci Rotary, okamžitě jsem jí využil. První týden tábora jsme trávili rozeseti po hostitelských rodinách. Já...
Prázdniny v Nizozemí

Prázdniny v Nizozemí

Magdalena Pukowiecová (Rotary klub Ostrava) si z nabídky více než 100 letních táborů, které Rotary Youth Exchange nabízí každé léto středoškolským a vysokoškolským studentům, vybrala ten, jehož...
Čtyřicet dva Rotary klubů z Česka a ze Slovenska se chce podílet na dlouhodobých výměnách

Čtyřicet dva Rotary klubů z Česka a ze Slovenska se chce podílet na dlouhodobých výměnách

V sobotu 23. září 2023 se uskutečnilo první setkání "klubových YEO", tedy činovníků věnujících se výměně mládeže v jednotlivých Rotary klubech našeho česko-slovenského distriktu 2240, v tomto...
Devět studentů z celého světa si z Chebu odvezlo domů ručně vyrobené hudební nástroje

Devět studentů z celého světa si z Chebu odvezlo domů ručně vyrobené hudební nástroje

Výměnné pobyty, studenti z celého světa, zážitky a výroba hudebních nástrojů. Tak vypadal patnáctidenní rotariánský tábor, který od 24. června 2023 pořádal Rotary Club Cheb. Skupinka od patnácti do...
Handicamp 2023

Handicamp 2023

11 účastníků, 9 asistentů, 7 dní, 29 horkých malin, nespočet černých vtipů a jeden výjezd záchranky. Tak by se dal popsat 8. ročník Handicampu pod taktovkou Rotaract clubu Brno. Hospodářský dvůr...

Nepřehlédněte

Nejnovější příspěvky

Archivy

Rubriky

Subscribe

Pin It on Pinterest

Share This