Škola, hokej a ako sa mi vlastne darí?

Škola, hokej a ako sa mi vlastne darí?

Prvý meeting sa konal Yilane, čo je mesto vzdialené asi 100km od New Taipei. Väčšina študentov išla spoločným autobusom rovnako ako ja. Tam som sa prvýkrát zoznámil s ostatnými študentmi z môjho dištriktu. Po príchode sme boli rozdelení do skupín a následne sme sa mali pred všetkými predstaviť. Mal som tú česť ísť prvý. Potom sme si zahrali hry, naučili sa niečo nové z čínštiny a večer sme si aj zatancovali…

Pin It on Pinterest