fbpx

Výměnné programy

Velmi rozsáhlou a významnou oblast služeb zaměřených především na rozšíření vzdělání, znalostí a zkušeností mladých tvoří Služba mládeži. V jejím rámci pořádají Rotary kluby podle svých možností buď samostatně, nebo ve spolupráci s kluby jinými krátkodobé prázdninové kempy mladých a rodinnou výměnu nebo také dlouhodobé (celoroční) výměny studentů ve středoškolském věku se zahraničními partnerskými kluby a distrikty.

ROTARY INTERNATIONAL se v rámci krátkodobých pobytů zaměřuje na letní rotariánské tábory (short term – camps), které již po několik desetiletí pořádá jako jednu z aktivit v rámci tzv. služby mládeže. Letní tábory jsou pořádány především v evropských státech, jen výjimečně v zámoří, např. v Kanadě nebo USA. Jedná se nejčastěji o 14 denní pobyty s různorodým zaměřením na sport, kulturu, historii, poznávání pořádající země apod. Základní věkovou skupinu, pro kterou jsou tábory především určeny, tvoří středoškolská mládež ve věkovém rozmezí od 15 do 19 let.

Rodinná výměna je výměna mezi dvěma konkrétními rodinami, která zpravidla probíhá v průběhu prázdnin. Obvykle se uskutečňuje  v průběhu letních prázdnin, ale je možné ji uskutečnit i v zimě, pokud je to přání obou rodin, nebo pokud je to vyžadováno na základě rozdílnosti školních prázdnin (př. Austrálie, Jihoafrická republika). Dorozumívacím jazykem bývá angličtina a nebo jazyk hostitelské země v případě, že jej student ovládá. O studenta se po dobu jeho pobytu stará hostitelská rodina, u které bydlí.

Roční výměna studentů středních škol je kulturní a vzdělávací program, v rámci kterého student navštěvuje školu  a v průběhu roku žije ve 2 – 4 hostitelských rodinách v hostitelské zemi. Program je založený na vzájemnosti, což znamená, že počet studetnů z daného distriktu (organizační jednotka sdružující obvykle 50 – 80 Rotary klubů v dané oblasti) vyjíždějících do zahraničí se má rovnat počtu studentů, kteří naopak do distriktu přijedou.

V rámci výměny je povinná docházka do školy, což vyžaduje, aby student uměl jazyk hostitelské země nebo byl alespoň reálně připraven na to se jazyk naučit.

Základní věková skupina pro roční výměnu je v rozmezí od 15 do 18,5 let věku při zahájení výměny, a to v závislosti na konkrétní zemi, do které student vyjíždí.

Pin It on Pinterest

Share This