fbpx

O nás

ROTARY je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, které poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě.

ROTARY je společenstvím, do něhož je zapojeno na 1,2 milionu mužů a žen, organizovaných v téměř 30 000 klubech, působících prakticky ve všech zemích světa.

ROTARY KLUBY se jako první na světě zaměřily na služby a pomoci. První Rotary klub byl založen v Chicagu ve státě Illinois, USA, dne 23. února 1905. Založil ho Paul P. Harris.

ROTARIÁNI se scházejí jako přátelé pravidelně každý týden, aby jednali o aktuálních tématech a projektech, zaměřených na pomoci a služby místního i mezinárodního dosahu. Členy klubu jsou představitelé různých oborů a profesí, zastoupených v daném místě.

ROTARIÁNI připravují a uskutečňují množství pozoruhodných projektů humanitárního, vzdělávacího nebo kulturního zaměření, přičemž usilují prostřednictvím výměnných programů o obohacení života svých spoluobčanů na místní i mezinárodní úrovni.

NADACE ROTARY vynakládá každým rokem kolem 90 mil. dolarů na zahraniční stipendia, na kulturní výměnné akce a na humanitární programy a projekty, které slouží ku prospěchu milionů lidí. Rotary si získalo celosvětové uznání jakožto největší poskytovatel mezinárodních vzdělávacích stipendií.

NADACE ROTARY realizuje, kromě mnoha dalších, i program PolioPlus, spočívající ve spolupráci se Světovou zdravitní organizací (World Health Organization) a dalšími mezinárodními zdravotnickými organizacemi při snaze vymýtit dětskou obrnu na celém světě. Díky dotacím poskytovaným v rámci tohoto programu byla v rozvojových zemích proti této vážné nemoci očkována již více než miliarda dětí.

ROTARY si vepsalo do svého štítu ústřední heslo:

SERVICE ABOVE SELF, což můžeme volně přeložit jako SLUŽBA BEZ OHLEDU NA SEBE.

Nepřehlédněte

Nejnovější příspěvky

Archivy

Rubriky

Subscribe

Pin It on Pinterest

Share This