Around the island trip

Around the island trip

Počas minulého roka sme si všetci prešli ťažkými aj krásnymi chvíľami na výmene, spoznali novú kutúri, snažili sa naučiť nový jazyk… ale myslím že najvačším zážitkom a highlightom výmeni boli priatelia, ostatní výmenní študeti z iných krajín. Najkrajšie momenty mojej...

Pin It on Pinterest