fbpx

Když jsem se připravovala na odjezd do Argentiny, věděla jsem že zažiju velký kulturní šok. Co jsem však nečekala je, že kulturní šok nemám z jídla nebo kultury, ale z místního školského systému.

Věděla jsem že to bude probíhat jinak než v Česku, ale že až tak jinak mě opravdu zaskočilo.
Škola, do které tady v Argentině chodím, je obecně zaměřená na ekologii a udržitelnost.

Výuka v Argentině

Z české školy jsem zvyklá, že vždy když přijde učitel do třídy, žáci ho pozdraví a učitel se sem tam se zeptá, jestli stíháme a přepíná mezi prezentacemi na projektoru.

Moje argentinská škola vlastní celkem dvě velké televize, které jsou na chodbách přístupné všem učitelům a jeden školní počítač, který si žáci mezi sebou střídají, když je potřeba. Žádné projektory, žádné počítače. Samozřejmě, že každý student má svůj chytrý telefon a když je potřeba, může si vyhledat, co potřebuje. Povětšinu času výuky se však učitel věnuje jen a jen žákům a snaží se s nimi vést debatu na dané téma, které se momentálně učí.

Takhle se tu děti učí třídit

Kamarádky

Výuka je pro mladší ročníky formou hry

 

Předměty ve škole

Množství projektů, které žáci 2. stupně (v českém školství to je od 7. třídy základní školy po třeťák na střední škole) dělají, je hrozně moc. Většina projektů je zaměřena na ekologii a globální problém, které jsou pak představovány studentům 1. stupně (1. až 6. třída základní školy) ve formě hry nebo představení. Nebo se jedná o projekty, díky kterým si žáci dokáží lépe představit, co se učí.

Obecně si připadám, že učitele tady zajímá, aby se žák ve škole opravdu něco naučil a určitě ne, že tam jenom odvykládá, co má v osnovách a je mu jedno, jestli to studenti opravdu chápou. Protože takový pocit jsem měla já po celou dobu své školní docházky. A to jsem letos odmaturovala…

Tady v Argentině jsem zatím neměla jedinou hodinu, kdy by si učitel stěžoval, že je třída pozadu v osnovách, které musí do konce roku splnit. To se může v Česku dít často. Obecně tu platí, že učitel je tvůj kamarád a ne někdo, kdo ti bude znepříjemňovat život.

 

Jana POLÁŠKOVÁ, Rotary klub Zlín → Argentina, Distrikt 4921

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!