fbpx

Často kladené otázky

Jak se můžeme stát hostitelskou rodinou?

Spojte se s místním Rotary klubem nebo vyplňte předběžnou přihlášku a my se s Vámi spojíme.

Co se od hostitelské rodiny očekává?

Především poskytnutí solidního zázemí pro výměnného studenta, pro kterého se hostitelská rodina stává na určitý čas domovem. Před jeho příjezdem je třeba zúčastnit se orientačních setkání a porozumět základním pravidlům programu a systému organizace Rotary.

Musí hostitelská rodina ovládat jazyk země, ze které student pochází, nebo angličtinu?

Nemusí. Je dokonce vhodnější, pokud rodina cizí jazyky neovládá, protože studenti se musí učit česky nebo slovensky a tato situace je nutí k rychlým pokrokům v našem jazyce.

Jak dlouho student zůstává v jedné hostitelské rodině?

Studenti během roční výměny zpravidla vystřídají dvě až tři rodiny, čili v jedné zůstávají od třech do šesti měsíců.

Musí mít student k dispozici vlastní pokoj?

Nemusí. Pokoj může sdílet i s osobou stejného pohlaví a přibližně stejného věku.

Jaká pravidla musejí studenti dodržovat?

Kromě zákonů dané země jsou studenti povinni se řídit pravidly hostitelského Rotary klubu, Distriktu a samozřejmě i rodiny, která daného studenta ubytovává. V případě jejich porušení jsou vyvozeny následky v závislosti na závažnosti situace.

Jaká je role hostitelské rodiny ve vztahu ke škole?

Jelikož student navštěvuje střední školu pravidelně ve dnech školního vyučování, hostitelská rodina funguje v tomto ohledu v podstatě jako rodina vlastní. Mimo to by se hostitelé měli zasadit o to, aby vstup do našeho školského systému byl pro studenta co nejplynulejší.

Jak se můžeme nejlépe připravit?

Hostitelská rodina obdrží před zahájením hostování základní informace o studentovi.  Je vhodné si před začátkem výměny zjistit co nejvíce o kultuře, ze které student pochází. Před samotným příletem dochází ke kontaktu přímo mezi studentem a budoucí hostitelskou rodinou, díky kterému se mohou seznámit ještě před osobním setkáním.

Jsou rodiny hostící studenty placeny?

Nikoli, jedná se o dobrovolnou činnost. Odměnou je ovšem nezapomenutelná životní zkušenost, za kterou se účast v roční výměně dá rozhodně považovat.

Jak máme studenta přivítat?

Minimálně jeden člen hostitelské rodiny by se měl spojit s členy Rotary klubu a studenta přivítat na letišti hned po jeho příletu. Samotné uvítání do rodiny se doporučuje provést v civilnější a intimnější podobě, jelikož samotný příchod do cizího prostředí může být pro studenta velice vyčerpávajícím a matoucím zážitkem.

Co když student neovládá náš jazyk?

Většina studentů náš jazyk po příletu příliš neovládá, ale má pouze základní znalosti. Pokud některý člen hostitelské rodiny umí anglicky, je možné zpočátku komunikovat tímto jazykem. Cílem však je, aby se student jazyku hostitelské země naučil, a většina z nich je schopna se už po dvou až třech měsících domluvit. Hostitelské Rotary kluby zpravidla pro studenty organizují jazykové kurzy.

Jak můžu studentovi pomoci se adaptovat v naší zemi?

Stačí se ke studentovi chovat jako dalšímu členu rodiny. Díky tomu se případné kulturní rozdíly rychle vytratí a student si k hostitelům vytvoří pouto, na kterém je možné následně stavět.

Nepřehlédněte

Nejnovější příspěvky

Archivy

Rubriky

Subscribe

Pin It on Pinterest

Share This