Škola ako ju poznáme my Slováci je úplne iná ako tu na Vaca High School. Tu to nefunguje tak, že máme hodiny len z ľuďmi z nášho ročníka ale na väčšine hodín sme pomixovaný z ľuďmi zo všetkých štyroch ročníkov. Ja som na škole, ktorá má okolo 2000 študentov a preto máme aj veľký výber predmetov, ktoré si vyberáme na začiatku a v strede šk. roka. Máme na výber napríklad varenie, farmárčenie, divadlo, umenie, psychológiu , nemocničné vedy ale aj mnoho ďalších. Musíme si však vyberať opatrne, lebo predmety, ktoré si vyberieme budete mať minimálne pol roka každý školský deň.