fbpx

Jak výměna probíhá?

 

Každoročně se dlouhodobé (roční) výměny v rámci programu výměny mládeže Rotary International účastní asi 8000 mladých lidí na celém světě.

V rámci  výměny student navštěvuje školu a žije ve 2 – 4 hostitelských rodinách. Hostitelské rodiny jsou typicky rodiny Rotariánů, nebo prověřené rodiny přátel Rotariánů v dané komunitě, případně rodiny, které se dobrovolně přihlásily a jsou prověřeny místním Rotary klubem. Dlouhodobá výměna se zpravidla uskutečňuje v zámořských zemích.

Pobyt v zahraničí zahrnuje celý jeden školní rok (obvykle 10 měsíců) a také kratší období před a po jeho skončení. Obvykle se odjíždí v červenci nebo srpnu a návrat bývá v červnu nebo červenci následujícího roku.

Student navštěvuje místní školu a docházka je povinná, což vyžaduje, aby student znal jazyk hostitelské země (v anglicky mluvících zemích) nebo aby byl alespoň reálně připraven se ho naučit (ostatní země).

Pobyty u příbuzných, pobyty za účelem sportovního tréninku apod. tento program vylučuje.

Student se v rámci svého pobytu zařazuje do hostitelské rodiny a komunity, účastní se akcí pořádaných místním Rotary klubem a tamním Distriktem. Očekává se, že uchazeč bude schopen se bez problémů adaptovat do každodenního života hostitelské rodiny a respektovat její pravidla.

Cílem výměnného pobytu není pouze naučit se jazyk, ale poznat jinou kulturu, přizpůsobit se jí, naučit se žít samostatně. Jazyk je jen velmi důležitým a základním prostředkem k dosažení tohoto cíle.

Nepřehlédněte

Nejnovější příspěvky

Archivy

Rubriky

Subscribe

Pin It on Pinterest

Share This