O americkém školském systému nám média často poskytují mylné informace. Ať už jde o sport a s ním spojenou obezitu nebo o úroveň vzdělání vedoucí k často prezentované ‚nevzdělanosti‘ v USA. Proto se v tomto článku pokusím přiblížit celý proces zápisu tříd a velkou volnost, kterou tato země nabízí.

Takže jak to celé funguje?

Nejdřív vám škola přidělí counslelora, to je něco jako váš poradce. Poté dostanete seznam asi 150 předmětů, ze kterých si musíte vybrat pouze sedm. Tady může nastat první problém, musíte se vejít do určitého limitu kreditů a pokud jste alespoň z poloviny stejně nerozhodní jako jsem já, vybrat sedm ze 150 může být velký problém. Mezi povinné kredity patří jedna angličtina, jeden cizí jazyk, jeden sport, jedna věda a jedna matematika.

Na rozdíl od českých škol každý student začíná na stejné úrovni znalostí, ale dál se posunuje podle svého tempa. Takže během těch čtyř let studia například španělštiny může být někdo ve španělštině 5 (vysoká úroveň) a nebo také jen ve španělštině 2. Tento způsob mi dal ze začátku poměrně dost zabrat, nemohla jsem se totiž trefit do úrovně, která by mi vyhovovala. Takže jsem si původní rozvrh změnila celkem čtyřikrát a pořád nejsem úplně spokojená (to tady nikoho nepřekvapí, že). Ale vzhledem k tomu, že moje poslední změna rozvrhu začala slovy “už zase?”, rozhodla jsem se dál rozvrh neřešit.

Škola má také AP kurzy, což je úroveň vysoké školy. Zde jsem narazila na nepřekonatelnou překážku, když jsem si chtěla vzít chemii. Učivo probírané v AP chemii jsme dávno probrali v prváku, a tak jsem si mohla alespoň na chvilku připadat nadprůměrně chytře.

Abych se tedy dostala k tomu, jaké předměty vlastně mám: Každý den má 7 hodin, škola začíná v 7:50 a končí ve 3:10. Na oběd máme 60 minut, na přechod po škole mezi hodinami 5 minut. To mi dělalo poměrně velký problém, protože škola je opravdu obrovská a dle mého názoru velmi logicky postavená. Přesně tak, abych se tam mohla celý rok v jednom kuse ztrácet. Den začínám světovou literaturou, následuje lekce ve fitku (ano, i takový předmět tady mají), poté jdu na debatu, což by měl být přípravný kurz pro nastávající právníky, řečníky a politiky. Čtvrtou hodinu mám obchodní právo. Následuje oběd a poté matematika, španělština a nakonec psychologie.

Škola je vybavená knihovnou, plaveckým bazénem, posilovnou, restaurací, má dvě tělocvičny, divadlo, umělecký prostor (keramika, dřevořezba, malba a tak), fotbalové hřiště, baseballové hřiště, tenisové hřiště, dvě hřiště na americký fotbal, atletickou dráhu a kavárnu.

Jak tedy můžete vidět., ministerstvo školství dotuje milióny a milióny dolarů. Je na každém studentovi, aby si vzal třídy úměrné jeho vzdělání a po případě šel trošku do sebe. Takto postavený systém se dá skvěle kombinovat s například profesionální úrovní sportů, hodinami na univerzitě či prací. Škoda je, že ho studenti zneužívají k tomu, aby si vzali co nejlehčí třídy a ušetřili si práci. Moje zkušenosti se školami v USA jsou skvělé a nenahraditelné, ať už mluvím o přístupu učitelů, kolektivu, týmové práci, ale i úrovně vzdělání. Můžu tedy říct jen jedno, děkuji Ameriko!


Další články od Barbory

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!