Do Ragusy jsem se vydal spolu s Kabirem (můj nejlepší kamarád z Indie) a jeho host rodinou. Když jsme k městu přijížděli, okamžitě mě upoutala změna okolní krajiny z pro Sicíli typických suchých polí a planin v rozlehlé zelené louky a kopce.

Sicilské město Ragusa se rozkládá v jihovýchodní části ostrova na svahu Ibelských hor na širokém vápencovém vrcholku mezi dvěma hlubokými údolími (Cava San Leonardo a Cava Santa Domenica). Má asi 75 000 obyvatel.
Je rozděleno na dvě části, Ragusa Ibla (spodní část) a Ragusa (horní část).
Ragusa Ibla byla založena na místě starověkého sikelského města Hybla Herea, následně obsazeného Řeky a později Římany. Od 9.století bylo město pod nadvládou Arabů, která skončila až ve století 11., kdy ho dobyli Normané.

Stopy této minulosti jsou však téměř pryč. Roku 1693 Sicílii totiž zachvátilo ničivé zemětřesení, kterému Ragusa Ibla (staré město) stejně jako ostatní města v této oblasti padla za oběť, stejně jako 5000 obyvatel Ragusy. Po tomto datu byla započata na výše položeném místě, na náhorní plošině nad původním osídlením, výstavba nového města Ragusa Superiore: „Ragusa crevit Hyblae ruinis“ – „Ragusa vyrostla z trosek Hybly“. Aristokracie však odmítla zřícené paláce opustit a znovu vystavěla Ragusu Iblu na jejím původním místě. Obě města, propojená schodišti, byla administrativně spojena teprve v roce 1927.
Srdcem a duší Ragusy nadále zůstává stará Ragusa Ibla, historické centrum s nádhernou barokní architekturou. Obě části jsou však příkladem fascinujícího a jedinečného sicilského baroka.

Ragusa je také poměrně známá ze sicilské televizní série Il commissario Montalbano (komisař Montalbano) které jsme s mojí mámou sjížděli již před mým odjezdem na Sicílii.

Další články od Filipa

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!