PŘEDMĚTY

Každý student dostane seznam 200 předmětů (lépe řečeno kurzů).  Na seznamu jsou předměty rozděleny do několika kategorii: Agricultural Science (Zemědělská věda), Art (Umění), Business & Marketing (Obchod a marketing), Culinary art (Kulinářské umění), Drama (Divadlo), English (Angličtina), English Language Learners (Studium angličtiny), Health &, Health Services (Zdraví a zdravotnictví), Industrial Technology (Průmyslová technika), Mathematics (Matematika), Media Productions (Produkce médií), Music (Hudba), Physical Education (Tělesná výchova), Science (Vědy), Social Science (Sociální vědy), Special Programs (Speciální programy) a World Language (Světový jazyk).

Každý rok si student vybírá 8 předmětů (kurzů) z toho musí mít Angličtinu, Matematiku, Vědu a Sociální vědu. Některé kurzy mají jako podmínku absolvování nějakého jiného předmětu, toto pravidlo, ale neplatí pro výměnné studenty. Většinu kurzů nejde absolvovat vícekrát. Některé předměty jsou jen na 1 semestr (na pololetí) a některé na rok. K tomu aby student udělal Graduate musí za 4 roky posbírat 24 kreditů.

Další články od Kláry

Pin It on Pinterest

Share This

Sdílejte tento příspěvek se svými přáteli!